Personbil

En utbildning för dig som vill fräscha upp och förbättra dina praktiska och teoretiska kunskaper i personbilskörning. På Eksjö Trafikutbildning får du möjlighet att testa avancerad körning under kontrollerade former på olika typer av underlag.

Vi ger dig värdefulla insikter om hur både du och bilen reagerar i kritiska situationer. Under realistiska former och under överinseende av våra erfarne instruktörer får du känna på hur din bil uppför sig vid t.ex. halka och kritiska situationer.

Du får också prova olika bromstekniker och lära dig hur du snabbt kan få stopp på din bil i olika hastigheter på halt och strävt underlag.

Teoretiska kunskaper om nya och aktuella trafikregler, däckens påverkan, körekonomi samt Trafiksäkerhetsinformation kan också ingå i din utbildning. Här får du t.ex. lära dig hur du skall bete dig vid en trafik- eller viltolycka.

Vi utbildar B-körkortstagare, företagsanställda, kommunanställda, landstingsanställda, och anställda inom polis och försvar i riskutbildning med bland annat körning på halt väglag.

Utbildningen består av teori i lektionssal, praktik i halkbanans bilar samt i vår upplevelsehall där man med hjälp av så kallade krockslädar och vältbilar får känna hur det kan kännas i de kritiska situationer man kan komma att hamna i.

Utbildningsmål:

  •   Öka förståelsen för det som utgör normala olycksrisker och hur man kan undvika dem.
  •   Öka kunskapen om hur man kan bli en trafiksäker bilförare.
  •   Öka motivationen att framföra fordonet trafiksäkert.

Kursinnehåll:

  • Förarens kondition.
  • Bagage, däck, huvudstöd, körställning, bilbälte, airbag.
  • Barnens säkerhet från 0 år.
  • Säkerhetssystemens konstruktion, funktion, uppgifter och begränsningar.
  • Aktiv bilkörning på sommar- och vinterväglag.
  • Konsekvenserna av fel trafikbeteenden, kollisionsorsaker.
  • Säkerhetshallen med vältbil och krocksläde.