ADR Styckegods

Förare som transporterar över en viss mängd farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och därefter examinerats med godkänt resultat.Denna kurs riktar sig till dig som inte har en aktuell behörighet inom ADR. Kursen är 4 dagar. Utbildningen avslutas med prov på på Trafikverket.
Pris: Kontakta oss
Bokning: ykb@onvia.se / 0480 46 51 01
Kommande tillfällen: Kontakta oss

Kommande tillfällen