För att minimera trängsel i vårt väntrum ser vi helst att det endast är de elever som ska körlektion eller har ärende i receptionen som vistas här. Vi har gjort ombokningar på Risk 1 och handledarkurserna så att det bara är max 8 personer i lokalen vid dessa tillfällen. Tyvärr tillåter inte regelverket att dessa utbildningar kan ske på distans.

Med anledning av de nuvarande samhällsproblemen har vi tagit fram information om hur vår verksamhet påverkas, läs mer här.

YKB

Persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete ställs det höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns krav på yrkeskompetensbevis för att få utföra sådana transporter.

Yrkeskompetens 35 h - Fortbildning

Chaufförer som genomfört grundkursen eller som idag har yrkeskompetensbeviset måste vart femte år uppdatera sin kompetens med en 35 h fortbildningskurs.

Läs mer

YKB 35 h delkurs 1

YKB 35 h delkurs 1 - Bränsleomptimering (HeavyEcoDriving)

Läs mer

YKB 35 h delkurs 2 (Godstransporter)

Godstransporter (för lastbilschaufförer)

Läs mer

YKB 35 h delkurs 2 (Persontransporter)

Persontransporter (för busschaufförer)

Läs mer

YKB 35 h delkurs 3

Lagar och regler

Läs mer

YKB 35 h delkurs 4

Kost och hälsa

Läs mer

YKB 35 h delkurs 5

Trafiksäkerhet

Läs mer

YKB 140 h - Grundutbildning

Grundutbildning om 140 h som innehåller teori och praktik.

Läs mer