YKB fortbildning

YKB fortbildningskurser är obligatoriska för dig som arbetar inom transportsektorn. Vi utbildar inom samtliga delkurser och håller kurser över hela landet.
Pris: Efter behov och förutsättningar
Bokning: mail: ykb@onvia.se eller tel: 0480 46 51 01
Kommande tillfällen: Se nedan

Kommande tillfällen

Delkurs 1 -Lagar & regler

Tisdag 26 mars

Delkurs 5 - Trafiksäkerhet

Tisdag 23 april

Delkurs 2 - Gods

Tisdag 2 april

Delkurs 3 -Lagar & regler

Tisdag 9 april

Delkurs 4 - Ergonomi & hälsa

Måndag 22 april

Om YKB fortbildning

Fortbildningen inom YKB är på totalt 35 timmar, uppdelat i 5 olika delkurser på 7 timmar vardera så att det ska bli lättare att gå utbildningen. Oavsett om du endast är intresserad av att köra godstransporter eller persontransporter, behöver du fortfarande gå hela kurser på 35 timmar. Var femte år så behöver du som är yrkesförare även uppdatera ditt yrkeskompetensbevis genom att åter igen gå fortbildningskursen på 35 timmar.

Delkurs ett – Sparsam körning

Detta är en utbildning som lär dig att köra med bättre framförhållning. Du lär dig att accelerera på ett bra sätt och med hjälp av motorbroms och hjälpbromsar minska farten på ett effektivt sätt. Du får också lära dig att bättre utnyttja växellåda och drivlina för bästa ekonomi. Dessutom reduceras utsläppen av skadliga ämnen i vår miljö.

Delkurs två – Gods och persontransporter

Kursdeltagarna uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen kan i viss utsträckning branschanpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Dessutom får man upplysning om de ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom som utanför landet.

Delkurs tre – Lagar och regler

Kursdeltagarna uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider inom och utom Sverige. Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods och transporter. Kursen belyser problematiken med människosmuggling och annan brottslighet i samband med gränspassager. 

Delkurs fyra – Ergonomi och hälsa

Upplysa kursdeltagaren om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

Delkurs fem – Trafiksäkerhet

Säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs.