Handledare

Handledarutbildningen är till för dig som vill övningsköra med någon. För att få göra det måste du som handledare ha genomgått en kortare utbildning.
Utbildning ger en överblick över hur utbildningen för körkort kommer gå till, samt ger en genomgång av regler mm.

Utbildningen är ett krav för att få vara handledare vid privat övningskörning. En elev kan ha med fyra handledare eller tvärt om, en handledare kan ha med fyra elever.

Våra handledarutbildningar genomförs kvällstid med start klockan 15.50
Kontakta oss för att boka in dig på nästa kurs eller om du har frågor runt utbildningen.

Vad krävs av en handledare?

Du som vill bli handledare vid privat övningskörning för B-körkort måste ha ett handledartillstånd. För att få ett sådant krävs följande:

  • Du ska ha fyllt 24 år.
  • Du ska under de senaste tio åren ha haft körkort för fordonet i minst fem år.
  • Du får inte ha mist körkortet under de senaste tre åren på grund av rattfylleri eller något annat grovt brott. Har körkortet varit återkallat under denna tid på grund av t ex fortkörning får det inte ha varit återkallat sammanlagt mer än 3 månader.
  • Körkortet ska vara utfärdat i ett land inom EES (länderna inom EU samt Norge, Island och Liechtenstein).
  • Du ska ha vana och skicklighet att köra den aktuella fordonstypen.
  • Fr o m den 1 januari 2006 måste handledaren ha gått en obligatorisk introduktionskurs för privat övningskörning, enligt ett beslut som riksdagen fattat.
  • OBS! Även eleven måste gå handledarutbildningen.