Buss

Att köra buss i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet hos dig som förare. Därför införs en ny lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Kraven i den nya lagen gäller från den 10 september 2008 för förare av buss i yrkestrafik. Vi på Eksjö Trafikutbildning tillhandahåller den fortbildningen. Läs mer om det under yrkeskompetens >>.

Under realistiska former och under överinseende av våra erfarna instruktörer får du känna på hur bussen uppför sig vid t.ex. halka och får erfarenhet i att hantera situationen på rätt sätt. Du får också prova påolika bromstekniker och hur du snabbt kan få stopp på bussen på halt underlag.
Syftet är att göra dig till en säkrare, kunnigare och mer medveten bussförare. I vår moderna säkerhetshall får du även känna på vältbil och krocksläde.

Fortbildningskursen är på 35 timmar och innehåller bland annat följande moment:

  • Avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelserna.
  • Tillämpning av bestämmelser.
  • Hälsa, vägtrafiksäkerhet och miljösäkerhet, service och logistik.
  • Minskad miljöpåverkan.

Efter avslutad fortbildningskurs utfärdas yrkeskompetensbeviset, vilket sedan förnyas genom en fortbildning vart femte år.

På Eksjö Trafikutbildning erbjuder vi också enbart halkkörning med buss. Ta kontakt med oss för mer information!