Vi genomför utbildning som vanligt men anpassar verksamheten och vissa moment efter rådande omständigheter och restriktioner, läs mer här.

YKB 140 h - Grundutbildning

Innehåller teori och praktik. Kursen gäller för den som tar C-körkort och är äldre än 21 år fyllda samt för den som tar D-körkort och är äldre än 23 år fyllda. Grundkursen avslutas med obligatoriskt prov på Trafikverket. Under hela utbildningsveckorna är närvaro obligatorisk.

Kontakta Kalle Bogmark för mer information.

kalle@eksjotrafikutbildning.se

0381-16999