Handledarkurs

Handledarkurs (kallas även introduktionsutbildning) krävs för att få övningsköra privat. Kursen är till för både dig som vill övningsköra och dig som är handledare. 

Handledarutbildningen ger inblick i hur personbilsutbildningen kommer att gå till och repeterar även regler för privat övningskörning. Utbildningen ger även tips för hur den privata övningskörningen kan göras så effektiv och säker som möjligt.

Handledarutbildning är ett obligatoriskt moment för att kunna ansöka om handledarskap hos Transportstyrelsen. För att ansöka om handledarskap får introduktionsutbildningen inte vara äldre än fem år.

För att få gå utbildningen måste handledaren ha fyllt 24 år och haft körkort minst fem av de senaste tio åren. För att få gå utbildningen som elev skall personen vara minst 15 år och nio månader.

Vi har för tillfället minskat antalet platser på handledarutbildningarna pga coronaviruset. Vi hoppas på förståelse för detta.