Yrkeskompetens

Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. För att få ett nytt bevis krävs att föraren går en återkommande fortbildning. Kraven i den nya lagen gäller från den 10 september 2008 för förare av buss i yrkestrafik. Ett år senare, den 10 september 2009, infördes motsvarande krav för förare av tung lastbil i yrkestrafik.

Lagen bygger på ett direktiv som är antaget för hela EU och den gäller förare av transporter med körkortsbehörigheterna C, CE, D och DE.
Kompetenskraven innebär i stort att förarna ska ha kunskap om fordon och olika typer av transporter. De ska också känna till de regler och bestämmelser som styr hur godstransporter och persontransporter ska genomföras. Läs mer om yrkeskompetensbevis på Transportstyrelsens hemsida.