Yrkeskompetens

Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en ny lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket.Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. För att få ett nytt bevis krävs att föraren går en återkommande fortbildning.Kraven i den nya lagen gäller från den 10 september 2008 för förare av buss i yrkestrafik. Ett år senare, den 10 september 2009, införs motsvarande krav för förare av tung lastbil i yrkestrafik.

Lagen bygger på ett direktiv som är antaget för hela EU och den gäller förare av transporter med körkortsbehörigheterna C, CE, D och DE.
Kompetenskraven innebär i stort att förarna ska ha kunskap om fordon och olika typer av transporter. De ska också känna till de regler och bestämmelser som styr hur godstransporter och persontransporter ska genomföras. Läs mer om yrkeskompetensbevis på Transportstyrelsens hemsida.

 

Grundkurs 140h

Innehåll teori och praktik. Kursen gäller för den som tar C-körkort och är äldre än 21 år fyllda samt för den som tar D-körkort och är äldre än 23 år fyllda. Grundkursen avslutas med obligatoriskt prov på Trafikverket. Under hela utbildningsveckorna är närvaro obligatorisk.

Fortbildning 35h

För samtliga chaufförer som genomfört grundkursen eller som idag har yrkeskompetensbeviset måste man vart femte år uppdatera sin kompetens genom en fortbildningskurs. Denna utbildning löper på 35 timmar och kan delas upp på flera tillfällen. Efter varje färdigställd delkurs erhåller man ett intyg och utbildaren rapporterar din närvaro till Trafikverket.

Kostnad:
Grundkurs 140h – 20.000 kr*
Fortbildning 35h – 5.600 kr*

* Priserna är angivna exklusive moms och innefattar utbildning i teori och praktik, luncher, fika samt den unika halkutbildningen.