YKB

Grundutbildning

Vi startar nästa grundutbildning 10 oktober

YKB Grund (140 timmar) är  för dig som ska bli yrkesförare för godstransporter och är över 21 år eller yrkesförare för persontransporter och är över 23 år (om du är 21 år får du köra en linje vars linjesträckning är max 50 km).

Ett krav efter C/D körkortet

När du tagit ditt C1/C eller D1/D-körkort och vill börja jobba yrkesmässigt är detta en grundkurs för att få jobba som yrkesförare.

Efter avslutad utbildning avläggs prov hos Trafikverket. Vid godkänt prov erhålles Yrkesförarkompetensbevis från Transportstyrelsen. För att gå utbildningen ska du ska vara i slutet av din körkortsutbildning för C1/C eller/och D1/D. Detta pga. av att kursen innehåller minst 10 timmar avancerad körträning.