YKB

Fortbildning

Dekurs 1 till 5 startar regelbundet

YKB fortbildningskurser är obligatoriska och vi utbildar inom samtliga delkurser på Eksjö trafikutbildning. Vi har förutom regelbundna kurser här ett nära samarbete med SYAB i Kalmar, Axelssons Trafikskolor i Västerås, Köping och Eskilstuna, samt Driver i Bollnäs när det gäller YKB.

Hör av er så hjälper vi er med att boka in kurstillfällen som passar!

Delkurs ett

Detta är en utbildning som lär dig att köra med bättre framförhållning. Du lär dig att accelerera på ett bra sätt och med hjälp av motorbroms och hjälpbromsar minska farten på ett effektivt sätt. Du får också lära dig att bättre utnyttja växellåda och drivlina för bästa ekonomi. Dessutom reduceras utsläppen av skadliga ämnen i vår miljö. 

Delkurs två

Kursdeltagarna uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen kan i viss utsträckning branschanpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Dessutom får man upplysning om de ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom som utanför landet

Delkurs tre

Kursdeltagarna uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider inom och utom Sverige. Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods och transporter. Kursen belyser problematiken med människosmuggling och annan brottslighet i samband med gränspassager.  

Delkurs fyra

Upplysa kursdeltagaren om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt. 

Delkurs fem

Säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs.

Denna sida är under uppbyggnad

Har du några frågor eller hoppades hitta något speciellt här, kontakta oss istället så hjälper vi dig.