Länkar

SYAB Gruppen är ett kvalitets- och miljöcertifierat utbildningsföretag som på entreprenad bedriver transportutbildning inom gymnasieskolans ram.
SYAB-gruppen – Hemsida

 

 

STR är Sveriges största branschorganisation för trafikskolor. Här finns mycket intressant information om trafik, körkort och utbildning.
STR:s körkortsguide

 

F.d Vägverket. Här kan du bland annat få information om ombyggnader och väderleken över vissa vägar.
Trafikverket – Hemsida

 

EcoDriving är ett utbildningspaket som har utarbetats i samarbete med företag och myndigheter i Finland och innehåller de senaste rönen om energibesparing och faktorer som påverkar ett ekonomiskt körsätt.
EcoDriving – Hemsida

 

Eksjö kommuns hemsida. Här hittar du bland annat information om kommunen, utbildningar och vad som händer i Eksjö.
Eksjö kommun – Hemsida