Mc-anläggning

I april 2010 slog vi upp portarna för Höglandets nya MC-övningsanläggning belägen strax norr om Eksjö på riksvägen mot Kisa/Österbymo. Här erbjuder vi framförallt Riskutbildning för MC enligt de nya direktiven för MC-körkortstagare gällande från 2009. Utöver detta finns möjlighet att hyra anläggningen för allehanda MC-övningar helt efter egna önskemål. Välkomna att kontakta oss för mer information.

Den 1 november 2009 infördes krav på obligatorisk riskutbildning för behörighet A1 och A (lätt och tung motorcykel).

Den obligatoriska utbildningen är specifikt inriktad på motorcykel och omfattar två delar:

  • Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt
    Pris: 900
  • Del 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.
    Pris: 3500

När du gör ditt kunskapsprov och körprov för behörighet A1, A2 och A måste du ha gjort riskutbildningens båda delar.
Riskutbildning för personbil (behörighet B) kan inte tillgodoräknas för motorcykel.

Du kan även läsa mer om de nya kraven på utbildning på Transportstyrelsen.se

Anmäl dig redan nu till Riskutbildning MC  – kontakta oss!

Riskutbildningens upplägg
Riskutbildningen består av två delar. Upplägget av utbildningen varierar mellan olika utbildare. Fråga gärna när du bokar tid hur riskutbildningen är upplagd hos just den utbildaren.

Del 1 – lyfter fram risker som är speciella för motorcyklister och ger teoretisk kunskap om beteenden som är riskfyllda. Utbildningen ger dig kunskap och insikt om problemen med alkohol, andra droger och trötthet i samband med körning och en rad andra säkerhetsfrågor.I del 1 ingår även utbildning om till exempel olika typer av skyddsutrustning, däck, bromsar, olika väglag med mera.

Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli av riskerna, vad som ökar dem och hur de kan undvikas.

Del 2 – är mer praktiskt inriktad. Den gör dig medveten om riskerna med motorcykelkörning, om vanliga olyckssituationer och farliga beteenden. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och motorcykelns begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och förarbeteende. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter.

Du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera motorcykeln på ett säkert sätt.