Med anledning av de nuvarande samhällsproblemen har vi tagit fram information om hur vår verksamhet påverkas, läs mer här.