Yrkeskompetens 35 h - Fortbildning

Att köra buss eller lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. År 2008 infördes “Lagen om Yrkesförarkompetens” som ska garantera att alla yrkesförare har den kunskap och skicklighet som krävs för yrket. Förhoppningen är att höja yrkets status. Lagen tillämpas för yrkesförare på buss från den 10 september 2008 och för yrkesförare på lastbil från den 10 september 2009.


Om du har genomgått grundutbildningen ska du gå en fortbildning inom fem år från det datum då yrkeskompetensbeviset utfärdades för att få fortsätta arbeta som yrkesförare. Omfattas du av ”hävdvunna rättigheter” ska du gå din första fortbildning inom sju år efter att lagen börjar tillämpas, därefter vart femte år.


Innehåll och omfattning

Fortbildningen omfattar 35 timmar, fördelade på fem dagar om vardera 7 timmar. För varje kursdag man har deltagit på erhålls ett intyg. Obligatorisk närvaro gäller under hela utbildningen. 


Varje kursdag är uppdelad i olika delkurser:


➤Delkurs 1 – Heavy EcoDriving

Yrkesföraren får bland annat lära sig ett körsätt som ger lägre kostnader för åkeriet, ökad trafiksäkerhet, lägre bränsleförbrukning, mindre negativ miljöpåverkan, mindre slitage på fordon och effektivare körning – mindre stress.

➤Delkurs 2 – Godstransporter (för lastbilschaufförer)

Yrkesföraren får bland annat lära sig mer om lastsäkring och lastviktsberäkningar.


➤Delkurs 2 – Persontransporter (för busschaufförer)

Yrkesföraren får bland annat lära sig mer om lastviktsberäkningar, konflikthantering och kundservice, hur bussarnas säkerhetsutrustning fungerar samt lastsäkring av t.ex. gods och rullstolar.


➤Delkurs 3 – Lagar och regler

Yrkesföraren får bland annat lära sig mer om kör- och vilotidsreglerna – förståelse och ökad kunskap, färdskrivarens användningssätt – digital och analog samt vägarbetstidslagen.


➤Delkurs 4 – Ergonomi och hälsa

Utbildningen syftar till minskad sjukskrivning, minskad risk för arbetsskador, samt friskare och effektivare personal.


➤Delkurs 5 – Trafiksäkerhet och kundfokus

Utbildningen syftar till ökad medvetenhet om varumärkets betydelse, ökat kundfokus, höjning av företagets profil samt medvetenhet om trafiksäkerhetens betydelse.


Om du gör ett uppehåll i din yrkesverksamhet som yrkeschaufför och inte genomgår någon fortbildning får du inte köra en transport som kräver att du har ett yrkeskompetensbevis. För att du ska få tillträde till yrket igen krävs det att du har genomfört en fortbildning som omfattar 35 timmar. Denna fortbildning gäller även för dig som tog ditt körkort innan de nya reglerna för yrkeskompetens började gälla.


För frågor om YKB och bokningar ring Ulrika: 0480 - 46 51 01