YKB 35 h delkurs 4

Kost och hälsa

Utbildningen syftar till minskad sjukskrivning, minskad risk för arbetsskador, samt friskare och effektivare personal.