Vi genomför utbildning som vanligt men anpassar verksamheten och vissa moment efter rådande omständigheter och restriktioner, läs mer här.

YKB 35 h delkurs 4

Kost och hälsa

Utbildningen syftar till minskad sjukskrivning, minskad risk för arbetsskador, samt friskare och effektivare personal.

Vill du anmäla dig eller veta mer om våra utbildningar så är du välkommen att kontakta:


kalle@eksjotrafikutbildning.se 


Telefon: 0381-16999