EcoDriving

Eksjö Trafikutbildning är certifierad att utbilda i EcoDrivning. Företag med egna bilar kan spara både energi och pengar men framförallt skona miljön genom att lära sin personal ett ekonomiskt och miljövänligt körsätt. Givetvis erbjuder vi utbildningen även för privatpersoner!

EcoDriving är en tilläggsutbildning för redan erfarna förare. Med hjälp av en dator som är installerad i bilen, får vi under färdens gång information om bränsleförbrukning, snitthastighet, mängden av miljöfarliga utsläpp m.m.

Efter det att föraren först fått köra en viss sträcka på egen hand instruerar vi hur denne borde ha kört för att minska bränsleförbrukningen och utsläpp.

Efter avklarad utbildning kommer föraren har större insikt i hur bilen påverkar miljön samt större kännedom om hur man på ett mer sparsamt sätt färdas i bil!