Vi genomför utbildning som vanligt men anpassar verksamheten och vissa moment efter rådande omständigheter och restriktioner, läs mer här.